אישור מבקר שנתי -כבאות והצלה

אבי ביטון בקרה שנתית למטפים מיטלטלים.

לחצו לשיחה