ניסור בטון וכיבוי אש

ניסור בטון עלול לגרום להתלקחות, כיבוי אש עם מטף.

בעת ביצוע שיפוצים במבנים, כמו ניסור בטון וחיתוך של ברזל ופלדה – נוצרים גיצים שעלולים להצית אש. הגיצים הינם תוצאה של חיכוך מסור הבטון בברזל שנמצא בתוך הבטון. כידוע ברזל מחזק ומוסיף לגמישותו של יציקת הבטון יחד עם החצץ. לעיתים בעת החיתוך המסור מתחכך גם בצינור מתכם שפולט גיצים מתכתיים לוהטים מחום גבוה לכל עבר. אלו בקלות יכולים לגרום לחמרים אחרים במקום להתלקח. אם הם לוהטים מחום ובאים במגע עם עשב יבש או קרשים מחוץ למבנה – ישנה סבירות גבוהה להתפרצות אש ושריפה. אם זה בתוך בית, אז וילון או רהיט בד שסופג גיצים אלו עלול להתלקח במהירות. המסור נועד לחתוך בטון על ידי סיבוב מאוד מהיר וחיכוך עם הבטון. החום הרב שנוצר בעת ניסור בטון מקורר ומצונן עם מים זורמים על ידי צינור. אולם בעת החיכוך של המסור בברזל ומתכת או בצנרת גז שישנה בתוך הבטון – עלולה להתלקח שריפה. ציוד לכיבוי אש כמו מטפים יעיל לכיבוי האש. הימצאות של מטפי כיבויי במקום העבודה יוסיף ביטחון. השימוש במטף אבקה, או מטף קצף מיוחדים מתאימים לכיבוי אש מסוג זה. ישנה חשיבות לסוג המטף שבו יעשה שימוש בעת שריפה של מתכת. 

לחצו לשיחה